Organizacja Kursów

Zajęcia szkoleniowe prowadzone są w siedzibach :

Filii Katowice, 40-857 Katowice  ul. Józefa Wolnego 12

Filia Wrocław , 50-502 Wrocław ul. Boczna 2

Do dyspozycji słuchaczy znajdują się sale wyposażone w sprzęt multimedialny do prowadzenia prezentacji (laptopy, projektory) oraz ekrany, flip-charty itp. oprzyrządowanie techniczne.

Uczestnicy kursów otrzymują materiały szkoleniowe opracowane przez trenerów.

  • Oferujemy organizację przerw kawowych dostosowanych do dziennych harmonogramów zajęć.
  • Dla zamiejscowych słuchaczy istnieje  możliwość zamówienia  zakwaterowania i wyżywienia w elastycznych cenach.