Nasze Filie

Centrum Szkolenia Federacji ZZP PKP jest firmą szkoleniową specjalizującą się w organizacji kursów adresowanych do pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach związanych z transportem kolejowym. Potencjał Centrum Szkolenia Federacji ZZP PKP tworzy wykwalifikowany zespół operatywnych młodych ludzi, wyspecjalizowanych w dziedzinie konstruowania oraz realizacji zleconych projektów związanych z nadawaniem , uzupełnianiem i podnoszeniem kwalifikacji personelu zatrudnionego u zarządców linii kolejowych , przewoźników kolejowych i w zakładach zaplecza kolejowego. Pracownicy firmy Centrum Szkolenia Federacji ZZP PKP regularnie podnoszą swoje kwalifikacje, a ich wiedza jest stale aktualizowana wobec zmieniających się przepisów.

Misja i wizja

Naszym celem jest stać się najlepszą i najchętniej wybieraną firmą w branży szkoleń związanych z transportem kolejowym poprzez tworzenie i realizowanie programów szkoleń dla stanowisk występujących w kolejnictwie , zgodnie z potrzebami klientów i aktualnie obowiązującymi przepisami.. Poziom usług szkoleniowych świadczonych przez Centrum Szkolenia Federacji ZZP PKP stale się podnosi, aby efekty naszej pracy w pełni zaspokajały oczekiwania najbardziej wymagających klientów.

Metodologia pracy

Nasz sukces opieramy na:

  • Elastyczności – dostosowujemy programy do potrzeb klienta
  • Zaufaniu – dotrzymujemy wszystkich zobowiązań
  • Profesjonalizmie – zawsze osiągamy założone cele
  • Współpracy – sukces jest bowiem zawsze wspólny
  • Doświadczeniu – wiemy jak przeprowadzać szkolenia i przeprowadzamy je dobrze
  • Reputacji – wiemy, że nie możemy jej stracić