Nasza oferta

I. Centrum Szkolenia Federacji ZZP PKP poprzez swoje Filię w Katowicach i we Wrocławiu organizuje szkolenia kwalifikacyjne na stanowiska wymienione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 46).

Szkolenia przygotowują do egzaminu kwalifikacyjnego na stanowiska :

 •    dyżurny ruchu
 •    automatyk
 •    kierownik pociągu gospodarczego i roboczego
 •    ustawiacz
 •    manewrowy
 •    nastawniczy
 •    zwrotniczy
 •    rewident taboru
 •    toromistrz
 •    dróżnik przejazdowy
 •    prowadzący pociągi lub pojazdy kolejowe, w tym:
  1. prowadzący pojazdy kolejowe specjalne, które nie są przeznaczone do samodzielnej jazdy po czynnych torach kolejowych (pojazdy szynowo-torowe)
  2. prowadzący pojady kolejowe wyłącznie w obrębie bocznicy kolejowej
 • pomocnik maszynisty pojazdów trakcyjnych

Na podstawie zamówienia, nasze Komisje egzaminacyjne powołane przez Urząd Transportu Kolejowego  przeprowadzają  egzaminy kwalifikacyjne na te stanowiska i  nadają absolwentom uprawnienia wymagane przepisami prawa.

 Na zamówienie Klienta opracowujemy programy przygotowania zawodowego i pomagamy w wypełnieniu obowiązującej w tym zakresie dokumentacji. Zajmujemy się organizacją pouczeń i egzaminów okresowych na w/w stanowiska.

II. Prowadzimy szkolenia i egzaminy dla kandydatów na maszynistów i maszynistów a także organizujemy doskonalenie zawodowe osób zatrudnionych na stanowisku maszynisty. Kursy na Licencję maszynisty i Świadectwo maszynisty prowadzimy zgodnie z zasadami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 w sprawie licencji maszynisty (Dz. U. poz. 211) oraz  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 w sprawie świadectwa maszynisty (Dz. U. poz. 212) Posiadamy wpis nr PL/18/2015 do Rejestru ośrodków szkolenia i egzaminowania ,prowadzonego przez Urząd Transportu Kolejowego.”

Zaświadczenie o wpisie do rejestru

Wpis do RIS

III. Oferujemy szkolenia przygotowujące do egzaminów przeprowadzanych przez Transportowy Dozór Techniczny, takie jak:

 • obsługa podnośników Kutruffa
 • obsługa wciągników i wciągarek
 • obsługa żurawi typu EDK
 • obsługa suwnic z kabiny o udźwigu 32 t.
 • konserwator żurawi hydraulicznych
 • konserwator przeciągarek wagonów w zakresie mech. i elektrycznym
 • i inne

IV. Prowadzimy szkolenia BHP

 • dla pracowników na stanowiskach robotniczych,
 • dla pracowników administracyjno-biurowych,
 • dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
 • z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • komunikacja  w trudnych sytuacjach – techniki antystresowe,

V. Inne szkolenia z zakresu:

 • marketingu, obsługi klienta, zarządzania czasem itp.
 • znajomości i interpretacji przepisów prawa w branży transportu kolejowego