Jak zamówić szkolenie

Aby dokonać zamówienia należy wypełnić druk Formularza zgłoszenia pracownika na kurs , dostępny poniżej i przesłać go drogą elektroniczną , faksem bądź pocztą na adres Filii Katowice lub Filii Wrocław albo też dokonać zgłoszenia on-line przez stronę internetową w zakładce "Formularz on-line". Kandydaci zgłoszeni na szkolenia winni spełniać wstępne warunki zdrowotne oraz posiadać minimalne (określone w przepisach) wykształcenie i doświadczenie zawodoweodpowiadające  stanowiskom, na  które są zgłaszani. Inne warunki zakwalifikowania kandydatów na kursy umieszczane są w ofertach dotyczących poszczególnych przedsięwzięć szkoleniowych.

Formularz zgłoszenia na kurs wersja do wydruku